دوشنبه, 31 تیر 1398
آخرین اخبار

یادداشت

گفت‌و‌گو

مقالات

نظرسنجی

به نظر شما ظاهر جدید سایت قابل قبول است ؟
بله - 100%
خیر - 0%

Total votes: 7
The voting for this poll has ended on: آگوست 13, 2013

روابط عمومی به مثابه قدرت نرم

هر نوع الگوی رهبری در شرایط جدید  به توانایی اقناع و پاسخگویی وابسته است . در یک حکومت مرم سالار بخش اعظم قدرت صرف توضیح دادن و متقاعد کردن می شود . ابزار های خشن نظیر برخورد پلیسی و یا سانسور ناکارامد است  دولت مجاز به گشودن زبان ترس ، تطمیع ، وابستگی و تهدید نیست ، قدرت رهبران سیاسی در درک اجتماع ، اولویت ها و دگرگونی های آن است  در این الگو بجای واداشتن مردم به پذیرش فرامین و سنت ها ، ارزش ها و قوانین به شکل جذاب عرضه می شود بنابراین الگوی رهبری در عصرحاضر بیش از هر زمان دیگر به قدرت نرم محتاج است .

 

قدرت نرم  برای اولین بار درمقاله ای توسط جوزف نای در ابتدای دهه 90 میلادی مطرح شد .نای با ارائه اصطلاح قدرت نرم به  توضیح اصولی می پردازد که به اعتقاد وی بایستی  برای " رهبری هوشمند " مورد استفاده قرار گیرد . این اصول شامل تکیه بر جذابیت فرهنگ ، ارزش ها و نهاد هاست و اینکه نباید تنها به قدرت اقتصادی و نظامی که او آنرا قدرت سخت می نامد تکیه کرد .به نظر وی قدرت نرم باعث بوجود آمدن افکار عمومی مطلوب و کسب اعتبار بیشتر می شود .او می گوید قدرت و رهبری به شدت در هم تنیده اند و این قدرت چیزی بیشتر از اقتدار و دستور دهی  و شامل جذابیت  و مهارت در متقاعد سازی است .

کارکرد قدرت نرم در رهبری یک سازمان یا اجتماع معطوف به  تغییر ساختار هاست . قدرت سخت  با ساختار سلسله مراتبی و از بالا  تعریف می شود . قدرت نرم به ساختار مشارکتی و مختلط ارتباط دارد . قدرت سخت اقتدار آمیز و قهرمانانه است در حالیکه قدرت نرم به صورت همکاری های مشترک و دلگرم کننده نگریسته می شود  . زیرستان در سبک رهبری قدرت سخت مطیع و تابعند چراکه بایستی به اصول پای بند باشند لیکن در الگوی قدرت نرم زیردستان اهداف و اصول را همان اهداف و اصول خود تلقی نموده و با میل به آن تن می دهند.

اضافه کردن نظرکد امنیتی
تازه کردن

مکان تبلیغات شما
انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد