دوشنبه, 31 تیر 1398
آخرین اخبار

یادداشت

گفت‌و‌گو

مقالات

نظرسنجی

به نظر شما ظاهر جدید سایت قابل قبول است ؟
بله - 100%
خیر - 0%

Total votes: 7
The voting for this poll has ended on: آگوست 13, 2013

ساختار روابط عمومي محتاج بازنگري است

ساختار روابط عمومي دستگاههاي دولتي و تشكل هاي برآمده از آن نيازمند بازنگري است . در اين ساختار روابط عمومي غالبا در راستاي منويات و خط دهي صاحبان فدرت سياسي قرار مي گيرد و به روابط عمومي اقتدار محور مبدل مي شود .

 اقتدار محوري در روابط عمومي به معناي وابستگي اين نهاد به دولت و كسب اعتبار و مشروعيت از آن است . در اين حالت روابط عمومي اهداف خود را بر اساس گفتمان قدرت بازتوليد و طراحي مي كند و لذا پاي بند آن باقي مي ماند .

چهره پنهان قدرت چهره اي انحصار گرا ، برتري طلبانه و به شدت در معرض فساد است كه همواره در هياهوي جادويي تبليغات پوشيده مي ماند فلذا روابط عمومي نبايستي در اين دام بيافتد و خوشنودي صاحبان قدرت و مقامات را مبناي ارزيابي عملكرد خود قرار دهد .

اين چالش بزرگ تاثيرات خودرا بر عملكرد نهاد روابط عمومي در ايران برجاي گذاشته و  روابط عمومي را به سخنگويان درجه 2 و صحنه آرايان پيرو مبدل نموده است .

به عنوان مثال در دوران سازندگي روابط عمومي ها غالبا تصويري اغراق آميز از موفقيت ها و پيشرفت هاي اقتصادي كشور به نمايش گذاشتند و در شخصيت سازي سنگ تمام گذاشتند ، اين در حالي بود در همان زمان انسداد سياسي و فضاي بسته فرهنگي كشور زمينه بروز انفجار دوم خرداد شد .

دورنماي عملكرد روابط عمومي ها در دولت اصلاحات نيز غافل از شكل گيري شكاف طبقات عميق ، رانت خواري و بي عدالتي اقتصادي بود كه در نهايت منجر به اقبال به گفتمان عدالت محور دولت نهم شد

چنين است كه روابط عمومي با پنهان كردن جريانات اجتماعي و ناديده گرفتن واقعيت نيروهاي كه در پس تحولات سياسي و اقتصادي قرار دارد خدمتي به نظام و مردم نمي كند و صرفا به صورت نهادي خود فريب و غافل باقي مي ماند .

اين نقيصه همچنين در تدوين آيين نامه جديد فعاليت روابط عمومي ها در دستگاههاي دولتي كه به صورت عجولانه اي در شوراي اطلاع رساني در ابتداي كار دولت نهم تصويب شد باقي ماند و زمينه تبديل روابط عمومي به دهان گشاد دولت براي داد زدن و گوش تنگ مسئولان براي شنيدن بود .

متاسفانه در تدوين نهايي اين آيين نامه به نقد هاي منصفانه افراد دلسوز وگروههايي مثل انجمن روابط عمومي ايران ، انجمن متخصصان روابط عمومي و موسسه آرمان روابط عمومي توجهي نشد .

اين آيين نامه برغم تمام نقاط مثبت اش براي ارتقاي جايگاه روابط عمومي ، اين نهاد را به ابزاري براي تبليغات يكسويه تبديل مي كند و مشكل فدرت محوري در روابط عمومي را مغفول مي گزارد .

 بزرگترين نمود اين نقيصه را در هژمون گفتمان امنيت محور رويدادهاي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري مي توان مشاهده كرد بطوريكه جريان اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزار نخست كار روابط عمومي زير سلطه نهاد هاي سياسي- امنيتي جان داد .

در جريان اين رخداد ها بود كه همچنين مشخص شد اساتيد و نامداران روابط عمومي كشور كه بعضا خود متولي دستگاههاي ارتباطي بودند  حرفي براي گفتن ندارند و آنها نيز مقهور صلاحديد صاحبان قدرت سياسي و نظامي هستند .

طنز قضيه در اين است كه بواسطه ماهيت وابسته روابط عمومي اين نهاد با زبان چاپلوسي و تملق مجددا  درصدد به دست آوردن دل صاحبان قدرت سياسي  و امنيتي بر مي آيد و اسم آنرا هم تقويت جايگاه روابط عمومي مي گزاريم

چنين است كه روابط عمومي بواسطه ساختار كنوني اش قادر به انعكاس كامل واقعيات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نيست  و شفاف سازي و نمايان سازي نقد هاي درون و برون سازماني كمتر جايي در عملكرد اين نهاد دارد

ساختارهاي برآمده از تشكل هاي روابط عمومي نظير شوراي  همانگي روابط عمومي استان ها نيز به همين دليل محكوم به تغيرند ، آنها نيز بواسطه جريان سازي و هدف گزاري كه از سوي افراد انتصابي به صورت تاسف باري هدایت می شود در معرض اقتدارگرايي و وابستگي قرار دارند .

سرانجام اينكه امروز روابط عمومي در برابر انتخاب تازه اي قرار دارد . يا با بازنگري شجاعانه به سوي روابط عمومي وجدان مدار حركت مي كند و يا با عافيت طلبي و مجيز گويي روند كنوني اش را ادامه خواهد داد .

اضافه کردن نظرکد امنیتی
تازه کردن

مکان تبلیغات شما
انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد