دوشنبه, 31 تیر 1398
آخرین اخبار

یادداشت

گفت‌و‌گو

مقالات

نظرسنجی

به نظر شما ظاهر جدید سایت قابل قبول است ؟
بله - 100%
خیر - 0%

Total votes: 7
The voting for this poll has ended on: آگوست 13, 2013

همدلی چگونه ایجاد می شود؟

يکي از اصول ارتباطات کارآمد و ويژگي مهمي که موجب توسعه ي روابط انساني مي گردد، "همدلي" است.

 

همدلي، نيرويي توانمند براي محقق ساختن اهداف و برنامه هاي سازمان و کارآمدترين دليل براي پيشبرد رشد شخصي و روابط انساني و ارتباط با ديگران است.

در يک سازمان ، با نيروي همدلي مي توان بسياري از گره هاي پيچيده را گشود، بسياري از غير ممکن ها را ممکن ساخت و راههاي دشوار کار و فعاليت و تحقق اهداف و برنامه ها را پيمود.

اما در اينجا پرسش مهم اين است که : " همدلي چگونه ايجاد مي شود؟ "

براي اينکه به اين پرسش مهم پاسخ دهيم، خوب است به تعريف و معناي همدلي توجه کنيم، همدلي را مي توانيم توانايي درک فرد مقابل به همان اندازه که او خود را درک مي کند تعريف کنيم. همدلي به معناي توانايي درک طرف مقابل ، به همان ظرافتي است که او خود را درک مي کند.

بنابر اين به نظر مي رسد چنانچه بخواهيم در فضاي سازمان "همدلي" ايجاد شود، بايد فضايي ايجاد کنيم که هم کارکنان بتوانند خود را به جاي مديران بگذارند و آنان را درک کنند و هم مديران بتوانند تا به درون کارکنان راه يابند و مسايل و امور را از ديد آنان ببينند، به کارکنان به گونه اي کامل ، بدون خشک انديشي و پيشداوري گوش فرا دهند و به موضوع هايي که براي کارکنان اهميت دارد، به همان اندازه توجه کنند که آنان توجه دارند.

اما چنانچه در سازمان شاهد بي تفاوتي هستيم که نقطه ي مقابل همدلي است، اين حالت بيانگر نبود احساس، نبود دلبستگي، يا نبود توجه است و چنانچه در روابط کارکنان با يکديگر، مديران با يکديگر و کارکنان و مديران با يکديگر که از اهميت زيادي برخوردار است، بي تفاوتي به شکلي رايج و متداول درآيد، بسيار ويرانگر و زيان آور مي شود.

مديران و کارکنان بايد به نيازهاي يکديگر پاسخ مناسب و درست بدهند، ناراحتي يکديگر را احساس کنند، احساس يکديگر را درک کنند و نسبت به آن آگاهانه و به موقع، واکنش مناسب نشان دهند و اين روشن ترين معناي همدلي است.

بديهي است سازماني که از کارکنان و مديران همدل برخوردار است، هر يک از کارکنان و مديران، نه تنها باعث دگرگوني هاي سازنده در ديگران مي شوند، بلکه به خود نيز کمک مي کنند تا در راستاي مثبت تکامل يابند.

"همدلي" مديران و کارکنان و درک آنان از يکديگر و شناخت و آگاهي نيازهاي يکديگر و پاسخگويي مناسب به اين نيازها، مي تواند اين فرصت را براي افراد فراهم آورد که داراي افق ديد گسترده تر باشند و سازمان را ياري مي رساند تا نسبت به دستيابي به اهداف و برنامه هايش حساسيت ژرفتر و بيشتري داشته باشند.

اما براي ايجاد فضاي همدلي، "صداقت" ضرورتي انکارناپذير است. صداقت يعني شخص به راستي آن چيزي باشد که هست، بدون اينکه خودنمايي کند و يک شخص قابل اعتماد در شرايط گوناگون، بيرون و درونش يکي است.

صداقت براي هرگونه روابط پويا مورد نياز است، نداشتن صداقت منجر به عدم توفيق در ايجاد رابطه با ديگران مي شود. نکته ي مهم اين است که مسير همدلي  و صداقت، مسيري دوسويه است که نبايد انتظار داشت صرفا کارکنان با مديران همدلي کنند و يا صرفا مديران با کارکنان همدلي کنند.

پس براي ايجاد فضاي " همدلي " در سازمان، هم مديران و هم کارکنان بايد صادقانه و به دور از هرگونه خودنمايي کاذب، خود را به جاي يکديگر گذاشته و درک و احساس صحيحي از يکديگر داشته و نسبت به آن واکنشي به موقع و مناسب نشان دهند.

اضافه کردن نظرکد امنیتی
تازه کردن

مکان تبلیغات شما
انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد